URMĂTORUL PAS
PENTRU AFACEREA TA ÎMPREUNĂ CU

#unprietendecalitate

Program de finanțare a microîntreprinderilor din mediul urban - Fonduri de până la 200.000 euro

S-a încheiat perioada de depunere a cererilor de finanțare. Îți urăm mult succes în aprobarea proiectului și te asigurăm de tot sprijinul nostru în implementare.

Cu noi vei avea siguranța CALITĂȚII și a TERMENELOR ASUMATE, astfel încât proiectul tău să meargă conform planului.

INTRĂ ÎN LEGĂTURĂ CU UN CONSULTANT DEDICAT

următorul pas
PENTRU afacerea ta
împreună cu

#unprietendecalitate

Program de finanțare a microîntreprinderilor din mediul urban - Fonduri de până la 200.000 euro

S-a încheiat perioada de depunere a cererilor de finanțare. Îți urăm mult succes în aprobarea proiectului și te asigurăm de tot sprijinul nostru în implementare.

Cu noi vei avea siguranța CALITĂȚII și a TERMENELOR ASUMATE, astfel încât proiectul tău să meargă conform planului.

INTRĂ ÎN LEGĂTURĂ CU UN CONSULTANT DEDICAT

următorul pas
PENTRU afacerea ta
poate începe aici

#unprietendecalitate

POR 2.1.A

Program de finanțare a microîntreprinderilor din mediul urban - Fonduri de până la 200.000 euro

S-a încheiat perioada de depunere a cererilor de finanțare. Îți urăm mult succes în aprobarea proiectului și te asigurăm de tot sprijinul nostru în implementare.

INTRĂ ÎN LEGĂTURĂ CU UN CONSULTANT DEDICAT

echipamente industriale

Soluții industriale complete pentru prelucrarea lemnului 100% din Austria. Răsfoiește aici catalogul Format-4.

FIRME MIJLOCII ȘI MARI

utilaje industriale Format4

echipamente industriale

Soluții industriale complete pentru prelucrarea lemnului 100% din Austria. Răsfoiește aici catalogul Format-4.

FIRME MIJLOCII ȘI MARI

utilaje industriale Format4

Soluții tehnice complete pentru prelucrarea lemnului

echipamente industriale

utilaje industriale Format4

utilaje profesionale

Soluții profesionale pentru prelucrarea lemnului 100% din Austria. Răsfoiește aici catalogul Felder.

firme mijlocii și mici

utilaje profesionale

Soluții profesionale pentru prelucrarea lemnului 100% din Austria. Răsfoiește aici catalogul Felder.

firme mijlocii și mici

utilaje profesionale

utilaje
economice

Soluții economice pentru prelucrarea lemnului 100% din Austria. Răsfoiește aici catalogul Hammer.

firme mici

utilaje
economice

Soluții economice pentru prelucrarea lemnului 100% din Austria. Răsfoiește aici catalogul Hammer.

firme mici

utilaje economice

solutii-aer-comprimat-Germania-Schneider-Airsystems-2019

aer comprimat

Soluții complete pentru aerul comprimat din Germania. Răsfoiește aici catalogul Schneider.

firme mici, mijlocii și mari

solutii-aer-comprimat-Germania-Schneider-Airsystems-2019

aer comprimat

Soluții complete pentru aerul comprimat din Germania. Răsfoiește aici catalogul Schneider.

firme mici, mijlocii și mari

solutii-aer-comprimat-Germania-Schneider-Airsystems-2019

aer comprimat

scule de mână

Scule de mână electrice profesionale din Germania, de la producătorul numărul 1 în lume. Răsfoiește aici catalogul Festool.

firme mici, mijlocii și mari

scule de mână

Scule de mână electrice profesionale din Germania, de la producătorul numărul 1 în lume. Răsfoiește aici catalogul Festool.

firme mici, mijlocii și mari

scule de mână

Proiectul tău este pe mâini bune

Experiența noastră de aproape 20 de ani în industria lemnului
lucrează în sprijinul proiectului tău.

Proiectul tău este pe mâini bune

Experiența noastră de aproape 20 de ani în industria lemnului
lucrează în sprijinul proiectului tău.

Proiectul tău este pe mâini bune

Experiența noastră de aproape 20 de ani în industria lemnului lucrează în sprijinul proiectului tău.

la felder gruppe românia PRIMEȘTI

Consultanță tehnică gratuită

Beneficiezi de consultanță de specialitate gratuită în identificarea soluțiilor tehnice potrivite nevoilor tale de prelucrare pentru dezvoltarea afacerii tale.

Consultant dedicat proiectului tău

Ai consultant dedicat pentru proiectul tău, disponibil oricând, astfel încât comunici cu un singur om de la început până la final.

Tehnicieni dedicați pentru instalarea utilajelor și instruire a personalului

Asigurăm atât livrarea soluțiilor tehnice potrivite pentru dezvoltarea afacerii tale, cât și serviciile necesare pentru un parcurs de succes: instalare, instruire, întreținere și reparații.

Soluții tehnice complete

Comercializăm o gamă largă de soluții tehnice de prelucrare secundară pentru lemn, PAL sau MDF, realizate 100% în Austria.

Transparență totală

Asigurăm transparență totală în toate etapele colaborării noastre astfel încât să știi absolut toate detaliile proiectului tău, în orice moment.

Susținere pe tot parcursul proiectului

Din momentul în care ne contactezi și până în momentul instalării utilajelor în atelier, suntem alături de tine și nu numai. Vom fi partenerul tău și în următoarele etape de dezvoltare a afacerii tale.

la felder gruppe românia PRIMEȘTI

Consultant dedicat proiectului tău

Ai consultant dedicat pentru proiectul tău, disponibil oricând, astfel încât comunici cu un singur om de la început până la final.

Consultanță tehnică gratuită

Beneficiezi de consultanță de specialitate gratuită în identificarea soluțiilor tehnice potrivite nevoilor tale de prelucrare pentru dezvoltarea afacerii tale.

Tehnicieni dedicați pentru instalarea utilajelor și instruire a personalului

Asigurăm atât livrarea soluțiilor tehnice potrivite pentru dezvoltarea afacerii tale, cât și serviciile necesare pentru un parcurs de succes: instalare, instruire, întreținere și reparații.

Soluții tehnice complete

Comercializăm o gamă largă de soluții tehnice de prelucrare secundară pentru lemn, PAL sau MDF, realizate 100% în Austria.

Transparență totală

Asigurăm transparență totală în toate etapele colaborării noastre astfel încât să știi absolut toate detaliile proiectului tău, în orice moment.

Susținere pe tot parcursul proiectului

Din momentul în care ne contactezi și până în momentul instalării utilajelor în atelier, suntem alături de tine și nu numai. Vom fi partenerul tău și în următoarele etape de dezvoltare a afacerii tale.

la felder gruppe românia PRIMEȘTI

Consultant dedicat
proiectului tău de la început până la final 

Consultanță tehnică gratuită
pentru identificarea utilajelor și echipamentelor potrivite pentru tine

Soluții tehnice complete 

pentru lemn, PAL sau MDF, realizate 100% în Austria

Tehnicieni dedicați

pentru instalarea utilajelor și instruirea personalului

Susținere pe tot parcursul proiectului

de la ofertare până la implementare

DESPRE PROGRAMUL POR 2.1.A

 • Firma este înființată înainte de 03.01.2018;
 • Firma se încadreaza în categoria MICROINTREPRINDERILOR (între 1 – 9 angajați) și are cel puțin 1 angajat cu norma întreagă la momentul depunerii proiectului;
 • Locul de implementare: mediul URBAN din regiunile NORD-EST, SUD-EST, SUD-VEST OLTENIA, VEST, CENTRU (sunt excluse regiunile Bucuresti-Ilfov, SUD-MUNTENIA, NORD-VEST, ITI DELTA DUNĂRII);
 • Domeniile de activitate eligibile (clasa CAEN): cele prevăzute în Anexa 2 – Lista domeniilor de activitate eligibile din “Ghidul solicitantului – condiții specifice de accesare a fondurilor (APEL 2019)” pe care o puteți accesa aici;
 • Firma a înregistrat profit din exploatare la sfârșitul ultimului exercițiu financiar;
 • La momentul depunerii, firma nu trebuie să aibă datorii restante la bugetul de stat, nu trebuie să fie în dizolvare, lichidare sau faliment.
 • Valoarea eligibilă a proiectului trebuie să fie de minimum 25.000 euro – maximum 200.000 euro, echivalent în lei la cursul de schimb InforEuro valabil la data lansării apelului de proiecte (publicării ghidului specific);
 • Cuantumul finanțării nerambursabile solicitate trebuie să reprezinte maximum 90% din valoarea eligibilă a proiectului;
 • Procentul de cofinanțare – 10% din valoarea proiectului.
  • Maxim 12 luni pentru proiectele care includ exclusiv achiziția de echipamente; Maxim 24 luni pentru proiectele care includ lucrări de construcții (construcție nouă, extindere sau modernizare construcție existentă);
  • Data de la care pot fi depuse cereri de finanțare: 08.07.2019, ora 12:00;
  • Data până la care pot fi depuse cereri de finanțare: 08.11.2019, ora 12:00.

!!! Perioada de depunere a proiectelor poate fi redusă în cazul în care bugetul apelului este consumat mai devreme.

 • Cheltuieli cu dotarea cu echipamente și instalații industriale, mașini și utilaje sau alte dotări specifice (mobilier, echipamente informatice);
 • Cheltuieli aferente activităților de construire/ extindere/ modernizare a spaţiilor de producţie/ prestare de servicii;
 • Achiziţionarea de instalaţii și echipamente specifice în scopul obţinerii unei economii de energie sau sisteme care utilizează surse regenerabile alternative de energie;
 • Cheltuieli cu achiziționarea de brevete, licențe, mărci comerciale, programe informatice;
 • Cheltuieli cu activități de realizare a instrumentelor de comercializare on-line.
 • Echipamente, utilaje, instalații folosite direct în fluxul tehnologic;
 • Echipamente IT – tehnică de calcul;
 • Echipamente tehnologice: mașini, utilaje și instalații de lucru-inclusiv software-ul aferent, aparate și instalații de măsurare, control și reglare necesare desfășurării activităților pentru care s-a solicitat finanțare;
 • Echipamente de birotică necesare desfășurării normale a activității;
 • Realizarea de site-uri pentru prezentarea activității și a produselor sau serviciilor promovate;
 • Instalații/ echipamente specifice în scopul obținerii unei economii de energie, precum și sisteme care utilizează surse regenerabile/ alternative de energie pentru eficientizarea activităților pentru care s-a solicitat finanțare, etc.

Acestea sunt suportate exclusiv din resurse proprii:

  • achiziționarea de terenuri și/sau construcții;
  • costurile operaționale, de funcționare, de testare și întreținere;
  • costuri administrative (costuri de management care nu pot fi asociate producției ori vânzării – salariile personalului general de administrație; amortizarea, chiriile și reparațiile; energie, combustibil și alte consumuri similare; cheltuieli administrativ-gospodărești; alte cheltuieli generale de administrație)
  • costuri de personal;
  • cheltuieli financiare, respectiv prime de asigurare, taxe, comisioane, rata și dobânzi aferente creditelor;
  • contribuția în natură;
  • cheltuielile cu leasingul prevăzute la art. 9 din HG nr. 399/2015
  • cheltuielile cu achiziţionarea autovehiculelor și a mijloacelor de transport, aşa cum sunt ele clasificate în Subgrupa 2.3. „Mijloace de transport” din HG 2139/2004, indiferent de domeniul de activitate al solicitantului ori de domeniul de activitate în care se doreşte realizarea investiţiei propuse prin proiect, cu excepția Clasei 2.3.6. ”Utilaje şi instalaţii de transportat şi ridicat”;
  • cheltuieli cu elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a documentațiilor de avizare a lucrărilor de intervenții.

DESPRE PROGRAMUL POR 2.1.A

 • Firma este înființată înainte de 03.01.2018;
 • Firma se încadreaza în categoria MICROINTREPRINDERILOR (între 1 – 9 angajați) și are cel puțin 1 angajat cu norma întreagă la momentul depunerii proiectului;
 • Locul de implementare: mediul URBAN din regiunile NORD-EST, SUD-EST, SUD-VEST OLTENIA, VEST, CENTRU (sunt excluse regiunile Bucuresti-Ilfov, SUD-MUNTENIA, NORD-VEST, ITI DELTA DUNĂRII);
 • Domeniile de activitate eligibile (clasa CAEN): cele prevăzute în Anexa 2 – Lista domeniilor de activitate eligibile din “Ghidul solicitantului – condiții specifice de accesare a fondurilor (APEL 2019)” pe care o puteți accesa aici;
 • Firma a înregistrat profit din exploatare la sfârșitul ultimului exercițiu financiar;
 • La momentul depunerii, firma nu trebuie să aibă datorii restante la bugetul de stat, nu trebuie să fie în dizolvare, lichidare sau faliment.
 • Valoarea eligibilă a proiectului trebuie să fie de minimum 25.000 euro – maximum 200.000 euro, echivalent în lei la cursul de schimb InforEuro valabil la data lansării apelului de proiecte (publicării ghidului specific);
 • Cuantumul finanțării nerambursabile solicitate trebuie să reprezinte maximum 90% din valoarea eligibilă a proiectului;
 • Procentul de cofinanțare – 10% din valoarea proiectului.
  • Maxim 12 luni pentru proiectele care includ exclusiv achiziția de echipamente; Maxim 24 luni pentru proiectele care includ lucrări de construcții (construcție nouă, extindere sau modernizare construcție existentă);
  • Data de la care pot fi depuse cereri de finanțare: 08.07.2019, ora 12:00;
  • Data până la care pot fi depuse cereri de finanțare: 08.11.2019, ora 12:00.

!!! Perioada de depunere a proiectelor poate fi redusă în cazul în care bugetul apelului este consumat mai devreme.

 • Cheltuieli cu dotarea cu echipamente și instalații industriale, mașini și utilaje sau alte dotări specifice (mobilier, echipamente informatice);
 • Cheltuieli aferente activităților de construire/ extindere/ modernizare a spaţiilor de producţie/ prestare de servicii;
 • Achiziţionarea de instalaţii și echipamente specifice în scopul obţinerii unei economii de energie sau sisteme care utilizează surse regenerabile alternative de energie;
 • Cheltuieli cu achiziționarea de brevete, licențe, mărci comerciale, programe informatice;
 • Cheltuieli cu activități de realizare a instrumentelor de comercializare on-line.
 • Echipamente, utilaje, instalații folosite direct în fluxul tehnologic;
 • Echipamente IT – tehnică de calcul;
 • Echipamente tehnologice: mașini, utilaje și instalații de lucru-inclusiv software-ul aferent, aparate și instalații de măsurare, control și reglare necesare desfășurării activităților pentru care s-a solicitat finanțare;
 • Echipamente de birotică necesare desfășurării normale a activității;
 • Realizarea de site-uri pentru prezentarea activității și a produselor sau serviciilor promovate;
 • Instalații/ echipamente specifice în scopul obținerii unei economii de energie, precum și sisteme care utilizează surse regenerabile/ alternative de energie pentru eficientizarea activităților pentru care s-a solicitat finanțare, etc.

Acestea sunt suportate exclusiv din resurse proprii:

  • achiziționarea de terenuri și/sau construcții;
  • costurile operaționale, de funcționare, de testare și întreținere;
  • costuri administrative (costuri de management care nu pot fi asociate producției ori vânzării – salariile personalului general de administrație; amortizarea, chiriile și reparațiile; energie, combustibil și alte consumuri similare; cheltuieli administrativ-gospodărești; alte cheltuieli generale de administrație)
  • costuri de personal;
  • cheltuieli financiare, respectiv prime de asigurare, taxe, comisioane, rata și dobânzi aferente creditelor;
  • contribuția în natură;
  • cheltuielile cu leasingul prevăzute la art. 9 din HG nr. 399/2015
  • cheltuielile cu achiziţionarea autovehiculelor și a mijloacelor de transport, aşa cum sunt ele clasificate în Subgrupa 2.3. „Mijloace de transport” din HG 2139/2004, indiferent de domeniul de activitate al solicitantului ori de domeniul de activitate în care se doreşte realizarea investiţiei propuse prin proiect, cu excepția Clasei 2.3.6. ”Utilaje şi instalaţii de transportat şi ridicat”;
  • cheltuieli cu elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a documentațiilor de avizare a lucrărilor de intervenții.

DESPRE PROGRAMUL POR 2.1.A

 • Firma este înființată înainte de 03.01.2018;
 • Firma se încadreaza în categoria MICROINTREPRINDERILOR (între 1 – 9 angajați) și are cel puțin 1 angajat cu norma întreagă la momentul depunerii proiectului;
 • Locul de implementare: mediul URBAN din regiunile NORD-EST, SUD-EST, SUD-VEST OLTENIA, VEST, CENTRU (sunt excluse regiunile Bucuresti-Ilfov, SUD-MUNTENIA, NORD-VEST, ITI DELTA DUNĂRII);
 • Domeniile de activitate eligibile (clasa CAEN): cele prevăzute în Anexa 2 – Lista domeniilor de activitate eligibile din “Ghidul solicitantului – condiții specifice de accesare a fondurilor (APEL 2019)” pe care o puteți accesa aici;
 • Firma a înregistrat profit din exploatare la sfârșitul ultimului exercițiu financiar;
 • La momentul depunerii, firma nu trebuie să aibă datorii restante la bugetul de stat, nu trebuie să fie în dizolvare, lichidare sau faliment.
 • Valoarea eligibilă a proiectului trebuie să fie de minimum 25.000 euro – maximum 200.000 euro, echivalent în lei la cursul de schimb InforEuro valabil la data lansării apelului de proiecte (publicării ghidului specific);
 • Cuantumul finanțării nerambursabile solicitate trebuie să reprezinte maximum 90% din valoarea eligibilă a proiectului;
 • Procentul de cofinanțare – 10% din valoarea proiectului.
  • Maxim 12 luni pentru proiectele care includ exclusiv achiziția de echipamente; Maxim 24 luni pentru proiectele care includ lucrări de construcții (construcție nouă, extindere sau modernizare construcție existentă);
  • Data de la care pot fi depuse cereri de finanțare: 08.07.2019, ora 12:00;
  • Data până la care pot fi depuse cereri de finanțare: 08.11.2019, ora 12:00.

!!! Perioada de depunere a proiectelor poate fi redusă în cazul în care bugetul apelului este consumat mai devreme.

 • Cheltuieli cu dotarea cu echipamente și instalații industriale, mașini și utilaje sau alte dotări specifice (mobilier, echipamente informatice);
 • Cheltuieli aferente activităților de construire/ extindere/ modernizare a spaţiilor de producţie/ prestare de servicii;
 • Achiziţionarea de instalaţii și echipamente specifice în scopul obţinerii unei economii de energie sau sisteme care utilizează surse regenerabile alternative de energie;
 • Cheltuieli cu achiziționarea de brevete, licențe, mărci comerciale, programe informatice;
 • Cheltuieli cu activități de realizare a instrumentelor de comercializare on-line.
 • Echipamente, utilaje, instalații folosite direct în fluxul tehnologic;
 • Echipamente IT – tehnică de calcul;
 • Echipamente tehnologice: mașini, utilaje și instalații de lucru-inclusiv software-ul aferent, aparate și instalații de măsurare, control și reglare necesare desfășurării activităților pentru care s-a solicitat finanțare;
 • Echipamente de birotică necesare desfășurării normale a activității;
 • Realizarea de site-uri pentru prezentarea activității și a produselor sau serviciilor promovate;
 • Instalații/ echipamente specifice în scopul obținerii unei economii de energie, precum și sisteme care utilizează surse regenerabile/ alternative de energie pentru eficientizarea activităților pentru care s-a solicitat finanțare, etc.

Acestea sunt suportate exclusiv din resurse proprii:

  • achiziționarea de terenuri și/sau construcții;
  • costurile operaționale, de funcționare, de testare și întreținere;
  • costuri administrative (costuri de management care nu pot fi asociate producției ori vânzării – salariile personalului general de administrație; amortizarea, chiriile și reparațiile; energie, combustibil și alte consumuri similare; cheltuieli administrativ-gospodărești; alte cheltuieli generale de administrație)
  • costuri de personal;
  • cheltuieli financiare, respectiv prime de asigurare, taxe, comisioane, rata și dobânzi aferente creditelor;
  • contribuția în natură;
  • cheltuielile cu leasingul prevăzute la art. 9 din HG nr. 399/2015
  • cheltuielile cu achiziţionarea autovehiculelor și a mijloacelor de transport, aşa cum sunt ele clasificate în Subgrupa 2.3. „Mijloace de transport” din HG 2139/2004, indiferent de domeniul de activitate al solicitantului ori de domeniul de activitate în care se doreşte realizarea investiţiei propuse prin proiect, cu excepția Clasei 2.3.6. ”Utilaje şi instalaţii de transportat şi ridicat”;
  • cheltuieli cu elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a documentațiilor de avizare a lucrărilor de intervenții.

INTRĂ ÎN LEGĂTURĂ CU UN CONSULTANT DEDICAT

Bună,

Numele meu este Mariana Adam​, Lead Administrator la Felder Gruppe România.

Rolul meu este să mă asigur că vei primi în cel mai scurt timp posibil toate informațiile pe care le soliciți.

Specialiștii noștri de produs îți stau la dispoziție pentru a-ți oferi soluțiile de tehnologizare cele mai potrivite, iar partenerii noștri consultanți de proiect îți vor oferi toate informațiile în legătură cu programul de finanțare.

Dă-ne un telefon la 0730 335 337, scrie-ne pe [email protected] sau completează formularul și te sunăm noi.

Tot ce contează este dezvoltarea afacerii tale!

INTRĂ ÎN LEGĂTURĂ CU UN CONSULTANT DEDICAT

Bună,

Numele meu este Mariana Adam​, Lead Administrator la Felder Gruppe România.

Rolul meu este să mă asigur că vei primi în cel mai scurt timp posibil toate informațiile pe care le soliciți.

Specialiștii noștri de produs îți stau la dispoziție pentru a-ți oferi soluțiile de tehnologizare cele mai potrivite, iar partenerii noștri consultanți de proiect îți vor oferi toate informațiile în legătură cu programul de finanțare.

Dă-ne un telefon la 0730 335 337, scrie-ne pe [email protected] sau completează formularul și te sunăm noi.

Tot ce contează este dezvoltarea afacerii tale!

INTRĂ ÎN LEGĂTURĂ
CU UN CONSULTANT
DEDICAT

Bună,

Numele meu este Mariana Adam, Lead Administrator la Felder Gruppe România.

Rolul meu este să mă asigur că vei primi în cel mai scurt timp posibil toate informațiile pe care le soliciți.

Specialiștii noștri de produs îți stau la dispoziție pentru a-ți oferi soluțiile de tehnologizare cele mai potrivite, iar partenerii noștri consultanți de proiect îți vor oferi toate informațiile în legătură cu programul de finanțare.

Dă-ne un telefon la 0730 335 337, scrie-ne pe [email protected] sau completează formularul și te sunăm noi.

Tot ce contează este dezvoltarea afacerii tale!

 • Telefon: 0731 335 337
 • E-mail: [email protected]
 • Showroom: Str. Turnu Măgurele 270D, Clădirea Cavar Center, Corp B, Parter, Sector 4, București
 • Telefon: 0731 335 337
 • E-mail: [email protected]
 • Showroom: Str. Turnu Măgurele 270D, Clădirea Cavar Center, Corp B, Parter, Sector 4, București
 • Telefon: 0731 335 337
 • E-mail: [email protected]
 • Showroom: Str. Turnu Măgurele 270D, Clădirea Cavar Center, Corp B, Parter, Sector 4, București