Funcțiile managementului calității

Managementul calității, în accepțiunea standardului SR EN ISO 9000:2006 (definiție menținută și în proiectul final al standardului ISO 9000:2015, care va înlocui în curând standardul existent), se referă la acele “activități coordonate pentru a orienta și controla o organizație în ceea ce privește calitatea”. Conform aceluiași standard, managementul calității poate să includă: stabilirea politicii și a obiectivelor în domeniul calității și stabilirea proceselor pentru îndeplinirea acestor obiective prin planificarea, controlul, asigurarea și îmbunătățirea calității.

În literatura de specialitate există, însă, mai multe opinii cu privire la funcțiile de bază ale managementului calității. Luând în considerare „trilogia calității” definită de J. M. Juran, amintită în articolul precedent, există trei funcții principale ale managementului calității, anume: planificarea, ținerea sub control și îmbunătățirea calității. Așa cum am precizat în articolul precedent, prima parte a trilogiei – planificarea –  tratează aspecte legate de identificarea clientului, a cerințelor pentru produs și a priorităților asociate obiectivelor afacerii. Cea de-a doua parte – controlul –  implică folosirea metodelor de control statistic, în timp ce, referitor la cea de-a treia parte, convingerea lui Juran a fost că îmbunătățirea calității trebuie să fie una continuă.

Explicitând însă aceste trei funcții de bază definite de Juran, managementul calității poate presupune, în extenso,  următoarele funcții: de planificare, de organizare, de coordonare, de antrenare a personalului, de ținere sub control, de asigurare a calității și de îmbunătățire.

 

Funcția de planificare a calității

Această funcție este formată din ansamblul proceselor prin intermediul cărora se stabilesc obiectivele organizației în domeniul calității, procesele operaționale și resursele necesare realizării lor.

 

Funcția de organizare a activităților referitoare la calitate
Se referă la acele activități desfășurate în organizației pentru realizarea obiectivelor în domeniul calității, mai exact la determinarea structurii organizatorice, definirea responsabilităților, alocarea resurselor și aplicarea metodelor care vor permite realizarea obiectivelor stabilite.

 

Funcția de coordonare a activităților referitoare la calitate

Se referă la armonizarea deciziilor și a acțiunilor organizației și ale subsistemelor sale, referitoare la calitate, în scopul realizării obiectivelor stabilite în acest domeniu. Coordonarea eficientă apare doar ca urmare a existenței unei comunicări adecvate la nivelul tuturor proceselor managementului calității

Funcția de antrenare

Se referă la acele procese prin care personalul organizației este atras și determinat să participe la îndeplinirea obiectivelor în domeniul calității. Un rol essential în antrenarea personalului îl are motivația, privită ca o corelare a satisfacerii intereselor personalului cu realizarea sarcinilor atribuite. În acest sens, Juran a definit două  teorii, teoria X și teoria Y:

Adepții “teoriei X” consideră că realizarea obiectivelor calității este posibila doar prin constrângerea personalului
Adepții “teoriei Y” se bazează pe conștiința angajaților

Organizațiile promotoare ale managementului calității totale pun însă un accent deosebit pe motivarea prin implicarea personalului, ceea ce presupune crearea unei culturi organizaționale care să permit fiecărui angajat să poată avea initiațive și să lucreze cu plăcere.

Funcția de ținere sub control 

Se referă la acele activități de supraveghere a modului de desfășurare a proceselor, în fiecare din etapele realizării produsului și de evaluare a rezultatelor acestora din punct de vedere al calității, raportat la obiectivele și cerințele stabilite, în scopul eliminării cât mai rapid pe fluxul de fabricație a eventualelor deficiențe dar și de a preveni apariția/reapariția acestora.

Funcția de asigurare a calității

Se referă la acele activități concentrate spre asigurarea îndeplinirii cerințelor referitoare la calitate, activități care se desfășoara în paralel cu celelalte funcții ale managementului calității și în mod continuu, scopul acestora fiind acela de a genera încredere în capacitatea organizației de a oferi produse/servicii care să satisfacă așteptările clientului.

Funcții de îmbunătățire a calității

Se referă la acele activități desfășurate în fiecare dintre etapele realizării produsului, concentrate pe creșterea performanțelor tuturor proceselor și îmbunătățirea rezultatelor acestora, cu scopul de a obține un nivel al calității superior celui planificat.

În contextul actual, funcția de îmbunătățire a calității este considerată ca fiind cea mai importantă funcție a managementului calității, deoarece presupune desfășurarea corespunzătoare a tuturor activităților implicate de celelalte funcții ale managementului calității. Îmbunătățirea calității a devenit, de altfel, unul dintre cele 8 principii ale managementului calității.

 

Un_prieten_de_calitate_Felder_Gruppe

 

Articol scris de Ec. Dr. Ing. Nițu Liliana, Președintele Asociației Române pentru Calitate – ARC, Reprezentant Național al României în EOQ, în cadrul Parteneriatului pentru Calitate.