Cultura calităţii – creştere şi performanţă în cadrul organizaţiei tale

Cum crești o cultură a calității în compania ta?

Cheia dezvoltării continue în condițiile unei concurențe puternice este, fără îndoială, implementarea unei culturi organizaționale orientate spre calitate. Indiferent că o privești din perspectiva standardelor de calitate ISO sau nu, calitatea este unul din factorii cei mai importanți de care depinde succesul unei organizații.

 

Ce trebuie să faci pentru a implementa o cultură a calității în organizația ta?

Primul pas în implementarea unei culturi a calității este definirea valorilor și misiunii acesteia, temelia pe care este construită întreaga organizație. Odată definite, ai nevoie de un plan prin care valorile să fie acceptate, asumate și promovate la nivel comportamental de către toți membrii organizației. Foarte important este să aloci și resursele necesare pentru promovarea valorilor și pentru evaluarea performanțelor.

Implementarea unei culturi a calității nu este un proces ușor. Componentele care alcătuiesc cultura organizațională sunt cele care dictează normele de lucru, de  comportament ale angajaților, îndrumă modul în care angajații văd organizația și în același timp îi ajută să facă față la schimbările care apar.

 

7 aspecte de care să ții cont în crearea unei culturi a calității:

angajament demonstrat la nivel de management – managerii trebuie să fie exemplul pe care angajații să-l urmeze;

2 contactul cu clientul – asigurarea că eforturile au întotdeauna legătură cu clientul, astfel se va menține concentrarea pe rezultate;

3 împuternicire acordată angajaților pentru a rezolva problemele – soluțiile angajaților la problemele calității sunt întotdeauna mai bune decât cele impuse de manageri;

4 implicarea angajaților de la fiecare nivel – în primele discuții despre calitate, include angajații de la fiecare nivel al organizației;

5 promovarea lucrului în echipă – este eficace atât în rezolvarea problemelor, cât și în promovarea culturii calității;

6 adaptarea limbajului calității – modul în care angajații vorbesc despre calitate influențează modul în care aceștia gândesc despre calitate;

7 promovarea proprietății angajatului asupra procesului – calitatea include ideea că o persoană este proprietarul activității pe care o execută și că o persoană implicată în îmbunătățirea unui proces deține acel proces. Acest simț al proprietății sprijină moral și conduce la împuternicirea angajaților.


Oamenii sunt cel mai important element al întregului sistem. Fără sprijinul tuturor celor implicați, nicio parte a sistemului nu va funcționa. Indiferent cât de ingenioasă este metoda de producție sau de serviciu, de exemplu, dacă angajații nu respectă regulile, întregul sistem de control al producției se poate nărui.


Cultura calității – principiile Kaizen

Kaizen este o filozofie care se concentrează pe îmbunătățirea continuă în toate aspectele vieții, este procesul de îmbunătățire continuă în creșteri mici, zi de zi, de fiecare om din companie, de la cel mai mare până la cel mai mic.

Kaizen se concentrează pe simplificarea prin ruperea proceselor complexe în sub-procesele lor și apoi îmbunătățirea lor. Ideea de bază este de a reduce timpul oricărei activități și de a crește viteza ei, făcând-o aproape perfect, cu zero defecte, zero accidente și zero defecțiuni ale echipamentelor. Kaizen a început să fie aplicată și în mediul de afaceri, iar activitățile ei îmbunătățesc în mod continuu toate funcțiile de business, de la producție la management și de la CEO la muncitorii din liniile de asamblare.

Cei 5 S – elementele definitorii ale Kaizen care implică oamenii prin utilizarea standardelor și disciplinei

Sortare: sortează și separă elementele în necesare și inutile, din zonă.

 Strălucire: curăță locul de muncă și echipamentele periodic, în așa fel încât oricine le poate identifica defectele.

 Sistematizare: organizează elementele necesare în locul potrivit, pentru crearea unui mediu optim și eficace. Identifică clar locurile pentru fiecare element, în așa fel încât oricine le poate găsi și returna, odată ce sarcina a fost îndeplinită.

 Standardizare: realizează standardele și le aplică.

 Susținere: menține standardele și îmbunătățește continuu, în fiecare zi.


Studiu de caz – cum a devenit Toyota cel mai mare producător de automobile din lume

Toyota a reușit să-și depășească rivalul General Motors și a devenit cel mai mare fabricant de automobile din lume construindu-și strategia pe conceptul de creștere a eficienței bazat pe principiile Kaizen și pe munca standardizată. Însă, când vorbim de standardizare, nu ne referim la faptul că angajații vor face același lucru în același mod pentru totdeauna, ci se așteaptă din partea lor să-și reproiecteze în mod continuu propriile locuri de muncă.

Dacă există vreun secret pentru sistemul de producție Toyota, acela este faptul că nu există un “sistem”, ci un proces dinamic și mereu în evoluție în care toți membrii au un scop comun. Sistemul de producție Toyota de astăzi diferă de ziua de ieri, iar mâine va fi diferit pentru că este în evoluție continuă.

Aceste principii i-au inspirat pe mulți manageri din toata lumea, inclusiv pe unii dintre managerii români pentru că aplicarea principiilor Kaizen poate avea drept efect creșterea producției cu 30-50% în mod frecvent, dar se poate ajunge chiar și la creșteri de 300% – cifre relevate în urmă cu mai bine de 10 ani de Julien Bratu, director la Institutul Kaizen din București, într-o declarație acordată unei publicații de bussines.

Indiferent de modelul de business, de domeniul de activitate sau de structura organizațională, calitatea înseamnă satisfacerea cerințelor clienților și este măsurabilă prin intermediul costurilor calității. Vei avea întotdeauna de câștigat dacă vei merge pe teoria că nimic nu este “suficient de bun” și să accepți că sunt necesare îmbunătățiri continue iar calitatea trebuie să devină responsabilitatea tuturor angajaților companiei.


 

Surse bibliografice:

 


Acest articol este oferit de Felder Gruppe România

împreună cu Asociaţia Română pentru Calitate.