Ce trebuie să știi despre audit

Deși cel mai adesea, conceptul de audit este perceput drept un termen negativ sau cu repercusiuni negative, auditul, indiferent de tipul acestuia, ar trebui văzut, de fapt, drept un sprijin și un instrument pentru organizații. Preluat din vocabularul utilizat în literatura universală de specialitate în diverse domenii, mai ales management și control, termenul auditeste folosit cu sensul de control, analiză, diagnostic, dar, dacă este realizat serios și temeinic, acesta este un instrument capabil să reflecte activitatea companiei. Iar acest lucru permite luarea unor decizii cu privire la acțiuni de corecție sau îmbunătățire și dezvoltare a companiei. Cu alte cuvinte, și cred să sunteți de acord cu mine, ca să poți schimba sau îmbunătăți activitatea organizației, trebuie mai întâi să o cunoști, nu?  

Articol_calitate_audit

Așadar, ce este auditul? 

Auditul este un instrument esențial pentru realizarea obiectivelor organizației. Scopul principal al auditului este de a evalua non-conformitățile în raport cu reglementările în vigoare şi de a concepe anumite acțiuni corective necesare pentru eliminarea acestor non-conformităţi.  

Dar auditul calității?  

Auditul pe calitate este o cerință pentru toate companiile care doresc să obțină sau să-și păstreze certificarea ISO 9001. Mai exact, auditul îi permite companiei să își evalueze procedurile și să stabilească dacă face sau nu progrese semnificative în îndeplinirea obiectivelor sale. Principalul scop al auditului calității este acela de a evalua necesitatea de îmbunătățire sau de introducere a unor acțiuni corective. Foarte important de reținut este faptul că un audit nu trebuie confundat cu “supravegherea calității” activitate care este efectuată doar pentru a controla un proces sau de a accepta un nou produs.  

După ce un sistem de management al calității a fost proiectat, documentat şi implementat, trebuie efectuat un audit intern care are rolul de a confirma că fiecare cerință a standardului este îndeplinită. Ulterior, organizația respectivă va solicita certificarea sistemului de management al calității de către un organism de certificare, ce stabilește conformitatea cu cerințele standardului SR EN ISO 9001:2015, pe baza unui audit. 

Ce se evaluează prin auditul pe calitate? 

Pe scurt: tot. Totul este relevant pentru organizație și dezvoltarea acesteia: contextul intern și extern al organizației, produsele sau serviciile oferite, nevoile și așteptările părților interesate (acționari, furnizori, clienți, angajați), procesele de lucru intradepartamentale și interdepartamentale, funcțiunile acestora, politicile de calitate, rolurile din organizație, riscurile și oportunitățile etc.  

Există mai multe tipuri de audit al calității, precum auditul de certificare realizat în scopul certificării, auditul pentru pre-evaluare, cel realizat înaintea auditului de certificare și auditul de supraveghere, realizat după certificarea sistemului.  

Dacă ne aflăm înainte de implementarea unui sistem de management al calității, auditul pe calitate evaluează fluxurile și procedeele de lucru existente în companie, precum și rezultatul acestora, adică produsele și serviciile oferite.  

După implementarea sistemului, se evaluează în primul rând calitatea implementării acestuia, respectarea procedurilor stabilite în urma acțiunilor corective aplicate și documentate anterior, progresele tehnice și tehnologice cu impact asupra produselor sau serviciilor etc. Acestea pot fi realizate și separat în funcție de nevoile identificate: auditul calității produsului sau serviciului, auditul calității procesului sau cel al întregului sistem al calității.  

Există însă și alte situații când se recomandă un audit, precum atunci când se dorește modificarea standardului de referință, atunci când intervin schimbări în structura organizației prin extinderea obiectului de activitate, când se lansează noi produse, când organizația își modifică obiectivele, de exemplu aceasta se orientează spre desfacerea către noi piețe, dezvoltarea exportului etc.  

În concluzie… 

Un audit al calității, dacă este făcut cum trebuie, contribuie la o mai bună aplicare a acțiunilor de îmbunătățire a calității proceselor, produselor şi a sistemului calității unei organizații. Mai mult, în urma acestor audituri se va ajunge la o minimalizare a abaterilor și evident la creșterea gradului de satisfacere a cerințelor. Iar acesta este scopul oricărei organizații, să satisfacă cerințe, nu?  

 


Un_prieten_de_calitate_Felder_Gruppe

Acest articol este scris de Ec. Dr. Ing. Nițu Liliana, Președintele Asociației Române pentru Calitate – ARC, Reprezentant Național al României în EOQ, în cadrul Parteneriatului pentru Calitate.