Părintele managementului calității – Joseph Moses Juran

Josep Moses Juran s-a născut la Brăila la data de 24 decembrie 1904. La vârsta de trei ani, în 1907, s-a mutat cu familia la Gura Humorului, care aparţinea atunci de Imperiul Austro-Ungar, unde a locuit până la vârsta de 8 ani. În 1912 a emigrat împreună cu familia în America, unde, de mic copil, a lucrat ca îngrijitor de cai, vânzător de încălțăminte, lustragiu, vânzător la băcănie și contabil. În 1920, la vârsta de 16 ani, J. M. Juran s-a înscris la Facultatea de Inginerie Electrică a Universității din Minnesota, plătindu-și singur studiile din banii strânși. A absolvit facultatea în 1924, iar în 1936 obține titlul de doctor în științe juridice la Loyole University Chicago School of Law. Ca tânăr inginer, s-a angajat la compania Western Electric în departamentul de control. Prima sa publicație a fost broșura „Metode statistice aplicate la problemele de fabricație” aparută în 1928 și aborda metoda de eșantionare utilizată pentru evaluarea calității fabricației, principiile enunțate de el atunci fiind aplicabile și azi.

 

Foto: Joseph M. Juran, Părintele managementului calității
Foto: Joseph M. Juran, Părintele managementului calității

 

În memoriile sale, J. M. Juran își amintește cu umor:

Acolo, la Gura Humorului, nu erau probleme cu calitatea! Niciodată nu se întrerupea furnizarea energiei electrice și nici nu se defectau automobilele întrucât, pur și simplu, pe atunci nu existau acolo nici energie electrică și nici automobile!

 

Omul care a revoluționat economia americană și pe cea japoneză

Apreciat pe plan mondial ca „cel care a adăugat dimensiunea socială necesară controlului statistic al calității”, J. M. Juran a fost supranumit „părintele calității”„guru al calității”„omul care i-a învățat calitate pe japonezi”, având o contribuție esențială la apariția a ceea ce se numește astăzi „Managementul Calității Totale” (Total Quality Mangement -TQM).

 

 E greu de apreciat care au fost cele mai importante contribuții ale lui J. M. Juran în domeniul managementului calității, dar cu siguranță printre acestea se pot aminti :

► aplicarea în domeniul controlului calității a principiului „20-80”, emis inițial de demograful PARETO, care avea ca scop evidențierea a ceea ce este “puțin și esențial” față de ceea ce este “mult și neesențial”. Mai exact, Juran a observat că 80% dintre defectele produselor erau determinate doar de 20% din cauzele care conduceau la respectivele defecte. Mai târziu a extins acest principiu și asupra vânzărilor, constatând că 20% din clienți asigură 80% din profit.

►​ publicarea, în 1951, a cărții Quality Control Handbook care l-a consacrat ca parinte al calității, alături de Deming, carte ce a devenit un referențial pentru managerii calității din toată lumea. Juran definește astfel calitatea ca „utilitatea de folosire”, nu simpla conformitate cu specificațiile. De asemenea, Juran ia în considerare clientul și necesitățile acestuia.

►​ publicarea, în 1964, a unei alte lucrări de referință  – “Managerial Breakthrough” întreaga lucrare fiind consacrată necesității unei schimbări radicale a modului de a acționa al unui manager pentru a obține calitatea. Cartea descrie etapele de parcurs în scopul îmbunătățirii sistematice și radicale a calității într-o organizație.

►​ publicarea cărții „Trilogia calității” în 1986 – respectiv planificarea calității, controlul calității și îmbunătățirea calității este cunoscută, de asemenea, ca o contribuție importantă a lui J. M. Juran la asigurarea calității. Prima parte a trilogiei – planificarea –  tratează aspecte legate de identificarea clientului, a cerințelor pentru produs și a priorităților asociate obiectivelor afacerii. Cea de-a doua parte – controlul –  implică folosirea metodelor de control statistic, în timp ce, referitor la cea de-a treia parte, convingerea lui Juran a fost că îmbunătățirea calității trebuie să fie una continuă, ceea ce a devenit unul din cele 8 principii actuale ale managementului calității.

►​ transferul de cunoștințe în domeniul calității între Est și Vest – după război japonezii l-au solicitat pe J. M. Juran să-i sprijine în relansarea economiei, mai ales pentru a reduce procentul de rebuturi, în acea perioadă Japonia având proasta reputație de „producători de rebuturi”. În acest sens, japonezii au îmbrățișat fără rezerve toate idelile lui Juran despre asigurarea calității, una dintre acestea fiind așa numitele cercuri ale calității, care deși nu au contribuit într-o măsură prea mare – aproximativ 10% – la ameliorarea calității produselor, au avut însă un impact remarcabil asupra îmbunătățirii relațiilor umane la locul de muncă. În scurt timp, Japonia a ajuns o superputere economică prin calitate. În acest context,  J. M. Juran, încă din 1966 a început să avertizeze organizațiile americane și vest-europene cu privire la evoluția organizațiilor japoneze: “Atenție! Japonezii conduc deja în cursa pentru leadership-ul mondial al calității, astfel încât este foarte probabil ca în următoarele două decenii ei să devină lideri mondiali ai calității!”.

►​ înființarea Institutului JURAN, în 1979, scopul fiind acela de a crea instrumente și tehnici de promovare a ideilor lui J. M. Juran, una dintre aceste idei fiind programele de instruire înregistrate pe videocasete, idee care s-a bucurat de un real succes.

►​ în 1986 a contribuit la crearea și instituirea „Premiului Național pentru Calitate – Malcolm Baldridge” al SUA și a făcut parte din juriu.

 

J. M. Juran – membru de onoare al Academiei Române din străinătate

În final, trebuie menționată și activitatea lui J. M. Juran în cadrul Universității din New York în calitate de conferențiar și profesor universitar precum și activitatea de consultant de management, activitate desfășurată în diferite organizații din peste 40 de țări.

În toată perioada sa de activitate, J. M. Juran a publicat peste 20 de cărți și câteva sute de articole în domeniul managementului calității, contribuția lui la dezvoltarea acestui domeniu fiind recunoscută pe plan mondial inclusiv prin decernarea unor titluri și medalii, dintre care menționăm: “Order of the Sacred Treasure” – cea mai înaltă decorație ce putea fi acordată în Japonia unui străin, decernat personal de către Împăratul Hirohito al Japoniei și “National Medal of Technology”, SUA, decernată de Președintele George Bush.

De asemenea, menționăm faptul că în anul 1992, J. M. Juran a fost ales ca membru de onoare din străinătate al Academiei Române, iar în 1998 Juran a acceptat ca Premiul Român pentru Calitate să-i poarte numele și să fie acordat anual de către Fundația „Premiul Român pentru Calitate J. M. Juran”, printre membrii fondatori ai acestei fundații numărându-se și Asociația Română pentru Calitate – ARC.

J. M. Juran a încetat din viață la 28 februarie 2008, la New York, la vârsta de 103 ani.

 


Articol scris de Ec. Dr. Ing. Nițu Liliana, Președintele Asociației Române pentru Calitate – ARC, Reprezentant Național al României în EOQ, în cadrul Parteneriatului pentru Calitate.