ISO 9001:2015 – Accent pe îmbunătățirea continuă

Fiecare nou an aduce cu sine noi oportunități și dorințe. Cea mai importantă rezoluție anuală este să devenim mai buni în ceea ce facem. Noul standard ISO 9001: 2015 este în pas cu planurile noastre imediate, dar și pe termen lung. În elaborarea noului standard de calitate s-a urmărit ca cerințele stabilite să fie aplicabile pentru o perioadă lungă de timp, astfel încât să se asigure o continuitate cu ultima versiune ISO 9001 din 2008.  

Scopul ISO 9001: 2015 este să ajute organizațiile să se adapteze mai bine la contextul actual, supus schimbărilor rapide datorate dezvoltării tehnologiei și a comunicațiilor, să sprijine organizațiile să își sporească abilitatea de a fi in pas cu clientul său, de a-i preîntâmpina nevoile și, totodată, să-și clădească o fundație coerentă pentru creștere susținută.  

Cum ne pregătim așadar pentru următorii 10 ani?

Filozofia ISO 9001: 2015 cuprinde aceleași 3 principii de căpătâi compatibile cu fiecare tip de organizație, indiferent de mărimea acesteia sau de domeniul în care activează: spune ceea ce faci  (Manualul Calității organizației), fă ceea ce spui (proceduri și procese) și dovedește că ceea ce faci, faci bine (auditurile interne și externe). Contextul actual impune însă cerințe noi pentru nevoi noi, precum înțelegerea organizației și a contextului ei, înțelegerea nevoilor și a așteptărilor părților interesate, dar și îmbunătățirea cu accent pe acțiuni corective și îmbunătățire continuă. În concluzie, trebuie să fim atenți în permanență la contextul pieței și să îmbunătățim în continuu în raport cu acesta.  

Structura sistemului de management al calității după ISO 9001:2015 cuprinde astfel următoarele cerințe: 

 1. Contextul  organizației – presupune înțelegerea organizației și a contextului ei, a așteptărilor părților interesate; 
 2. Leadership – cuprinde principii de leadership și angajament, politica în domeniul calității, roluri, responsabilități și autorități;
 3. Planificare – cuprinde roluri, responsabilități și autorități, obiectivele calității și planificarea schimbărilor; 
 4. Suport – cuprinde cerințe legate de competență, conștientizare, comunicare, informație documentată și cunoștințe; 
 5. Operare – operații de planificare și control, determinarea nevoilor pieței și interacțiunea cu clienții, procesul de planificare operațională, controlul aprovizionării externe cu produse și servicii, dezvoltarea produselor și serviciilor, realizarea de produse și furnizarea de servicii, eliberarea produselor și serviciilor, produse și servicii neconforme; 
 6. Performanță și evaluare – monitorizare, măsurare, analiză și evaluare, audit intern, analiză de management; 
 7. Îmbunătățire – neconformitate și acțiuni corective și îmbunătățire continua.

De ce să implementăm un sistem de management al calității în 2016 și să dobândim un certificat ISO 9001

 • Pentru că lumea s-a schimbat și tehnologia generează așteptări din ce în ce mai mari ale consumatorilor, dar și ale organizațiilor și trebuie sa fim in pas cu aceștia dacă vrem să avem succes. 
 • Pentru că se observă o creștere a comerțului internațional care, acum mai mult ca oricând, necesită acțiuni integrate și bine sincronizate.  
 • Pentru că așa putem controla sau îmbunătăți calitatea produselor, serviciilor și a proceselor din cadrul companiei.  
 • Pentru că așa putem să reducem costurile asociate cu produse sau servicii de o calitate îndoielnică.  
 • Pentru că un sistem de management al calității contribuie la creșterea veniturilor (a vânzărilor) și a profitului. 
 • Pentru că toți clienții vor să vadă că produsele pe care le cumpără sunt de calitate și pentru că partenerii noștri au mai multă încredere în noi.  
 • Pentru că așa creăm un mediu prielnic pentru îmbunătățire continuă.  
 • Pentru că așa obținem și o creștere a valorii firmei pe piața și recunoaștere oficială a rezultatelor obținute.  
 • Și nu în ultimul rând, pentru că firmele concurente îl folosesc și ca să ținem pasul trebuie să fim competitivi.  

Ghidul de tranziție la noua ediție 2015 a ISO 9001 

Daca funcționați deja pe un sistem de management al calității în cadrul organizației, IAF prevede următorii pași pentru tranziția la noua ediție ISO 9001: 

 1. Solicitați certificarea ISO 9001: 2015.  
 2. Faceți o analiză graduală a lipsurilor și a lucrurilor care pot fi îmbunătățite. 
 3. Vă asigurați că organismul de certificare a fost acreditat pentru a oferi certificare conform noului standard și după ce organizația a demonstrat conformitatea cu ISO 9001: 2015.  
 4. Organismul de certificare trebuie să efectueze un audit în cadrul organizației după solicitarea certificării ISO 9001: 2015.  
 5. Pe baza acordului cu organizațiile certificate, organismul de certificare poate desfășura activitatea de tranziție în timpul unui audit de supraveghere, audit de recertificare sau un audit special.  
 6. În cazul în care auditurile de tranziție sunt efectuate cu ocazia supravegherilor programate sau odată cu recertificarea, este foarte probabil să fie necesar timp suplimentar de audit pentru a se asigura că sunt acoperite toate activitățile. 
 7. Toate problemele care necesită acțiuni din partea clientului pentru respectarea noilor cerințe trebuie să fie identificate de organismul de certificare și evidențiate ca și constatări documentate. 
 8. Numai după ce toate problemele identificate au fost rezolvate în mod corespunzător de către organizația care solicită certificarea și eficacitatea sistemului de management a fost demonstrată, auditorul  poate recomanda certificarea ISO 9001: 2015. 

 

Trebuie sa mai știți că: 

 • Certificările ISO 9001: 2008 nu vor mai fi valabile după trei ani de la publicarea ISO 9001: 2015 (respectiv 15.09.2015). 
 • Data de expirare a certificatelor ISO 9001: 2008 emise în perioada de tranziție trebuie să corespundă cu sfârșitul perioadei de tranziție de trei ani. 

 

 


Un_prieten_de_calitate_Felder_GruppeAcest articol este scris de Ec. Dr. Ing. Nițu Liliana, Președintele Asociației Române pentru Calitate – ARC, Reprezentant Național al României în EOQ, în cadrul Parteneriatului pentru Calitate.