Importanța sănătății și securității în muncă

Astăzi, cu ocazia Zilei Internaționale a Sănătății și Securității în Muncă, vom vorbi despre asigurarea unui climat sănătos și sigur la locul de muncă, o componentă foarte importantă a calității.

 

 

Deși pentru fiecare antreprenor, în desfășurarea activităților, primordial este criteriul eficienței economice, astăzi, cu ocazia Zilei Internaționale a Sănătății și a Securității în Muncă, o să dezbatem o componentă la fel de importantă: sănătatea și securitatea la locul de muncă.

Nicio organizație, indiferent de domeniul în care activează nu poate supraviețui fără angajații săi, ca urmare, măsura în care ne preocupă gradul lor de disponibilitate, în primul rând ne referim la disponibilitatea lor fizică, este determinantă pentru succesul afacerii. Evident, această disponibilitate este strâns legată de măsurile de securitate a muncii întreprinse în cadrul organizației, de abordarea problemelor de sănătate și sociale în muncă ca parte integrantă a proceselor de producție, în cadrul unui sistem de management.

O organizație performantă este aceea în cadrul căreia sănătatea și securitatea în muncă reprezintă un factor primordial.

Noile tendințe în ceea ce privește managementul unei organizații sunt acelea de a considera ca fiind performantă o organizație care se preocupă în egală măsură de îmbunătățirea calității produselor/serviciilor și creșterea eficienței economice, dar și de asigurarea unor condiții de muncă adecvate pentru angajați și protecția mediului înconjurător, de creșterea calității vieții, în general. Toate aceste componente se regăsesc abordate în cadrul sistemelor de management integrat, care, de obicei, au drept scop organizarea funcționării companiilor. Sănătatea și securitatea angajaților, protecția populației din vecinătate, a florei și a faunei, a apei și a solului sunt la fel de importante ca și profitul organizației.

Sănătatea și securitatea angajaților este la fel de importantă ca și profilul organizației.

Ce anume implică însă componenta de sănătate și securitate în muncă în cadrul acestui sistem integrat? Evident discutăm în primul rând despre îndeplinirea cerințelor legale, dar și de cele de ordin social. Aspectele de ordin economic sunt un rezultat al abordării adecvate ale acestei componente. Pe scurt, creșterea profitului rezultă din reducerea pierderilor de material în urma accidentelor și a avariilor, reducerea absenteismului din cauza concediilor medicale, eliminarea pierderilor date de penalitățile rezultate ca urmare a nerespectării cerințelor legale etc.

Avantajele asigurării sănătății și a securității în muncă

Deși o componentă organizațională obligatorie, sănătatea și securitatea în muncă în cadrul unui sistem de management prezintă și o serie de avantaje în creșterea afacerii.

Din perspectiva externă, implementarea unui sistem de sănătate și securitate în muncă oferă:

 • Îmbunătățirea imaginii pe piață a organizației;
 • Îmbunătățirea relațiilor cu partenerii de afaceri;
 • Îmbunătățirea relației cu autoritățile în domeniu;
 • Avantaj concurențial în relațiile de afaceri.

Din perspectiva internă, aceste avantaje se referă la faptul că un astfel de sistem permite:

 • Un control mai eficient asupra factorilor de risc de accidentare și/sau îmbolnăvire profesională;
 • Îmbunătățirea condițiilor de muncă și a relațiilor interumane la locul de muncă;
 • Crearea unui sistem de muncă cu riscuri scăzute de accidentare și/sau îmbolnăvire profesională;
 • Îmbunătățirea vizibilă a receptivității angajaților asupra aspectelor legate de sănătatea și securitatea în muncă;
 • Îmbunătățirea climatului de comunicarea cu și dintre angajați;
 • Îmbunătățirea raportării angajaților la activitățile întreprinse de aceștia, dar și de organizație în general, ducând astfel la o implicare mai mare din partea lor;
 • Control mai eficient asupra proceselor de producție, ce duce, implicit, la îmbunătățirea calității produselor și a serviciilor livrate de organizație.

Toate acestea au drept rezultat final creșterea performanței și a randamentului angajatului, dar și fidelizarea acestuia.

Un angajat fidel este un angajat care petrece o perioadă lungă de timp lucrând pentru o organizație. Acest lucru înseamnă performanță mai mare, costuri reduse pentru instruirea acestuia întrucat acesta cunoaște foarte bine procesele și activitățile interne. În plus, un angajat fidel este de cele mai multe ori un angajat mulțumit, deci este integrat mai bine în colectiv și familiarizat cu mediul de lucru, și, prin urmare livrează produse și servicii mai bune. Spre deosebire de angajații fideli, angajații noi necesită instruire pentru procesele din cadrul organizației, ceea ce presupune timp și costuri. Fidelizarea angajaților sub toate aspectele de sănătate și securitate înseamnă eficientizarea activității, deci creștere a afacerii, pe când un flux la perioade scurte de timp de angajați noi presupune un mediu organizational șubred, predispus conflictelor, accidentelor și prestării unor servicii mai slabe.

Asigurarea sănătății și a securității duce la eficientizarea activității și la reducerea costurilor.

În concluzie, demersul pentru asigurarea sănătății și a securității în muncă, reprezintă un efort financiar din partea organizațiilor, dar acesta trebuie privit mai mult ca o investiție decât ca pe un cost, mai ales că, pe lângă faptul că această investiție poate fi recuperată în timp prin eficientizarea activității și reducerea categoriilor de costuri mai sus amintite, abordarea sănătății și a securității în muncă în cadrul unui sistem de management prezintă avantajele de a putea planifica în timp, prioritiza costurile pentru măsurile care vizează sănătatea și securitatea în muncă, pe de o parte, precum și evitarea unor costuri mari, neplanificate, pe termen scurt, datorate unor noi cerințe legislative.

 


 Acest articol este scris de Ec. Dr. Ing. Nițu Liliana, Președintele Asociației Române pentru Calitate – ARC, Reprezentant Național al României în EOQ, în cadrul Parteneriatului pentru Calitate.