Start-Up Nation 2018 – care sunt noile condiții impuse în cadrul programului

Miercuri, 24 octombrie 2018, Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat a publicat Ghidul solicitantului și Procedura de implementare a programului Start-Up Nation 2018. Noutățile care apar în implementarea programului în anul 2018  se referă la: 

– acordarea unui avans de până la 30%, la solicitarea beneficiarului; 

– simplificarea procedurii de achiziție; 

– simplificarea planului de afaceri prin eliminarea proiecțiilor financiare. 

Dacă vrei să înțelegi mai bine ce presupun ultimele modificări ale programului, dacă ești interesat de detalii suplimentare sau pur și simplu ai nevoie de îndrumare pentru deschiderea unei afaceri în domeniul prelucrării lemnului și a mobilei cu finanțare prin programului Start-Up Nation, te invităm să participi la seminariile pe care le organizăm gratuit în luna noiembrie, în 4 orașe din țară. Aici poți afla mai multe detalii.  

 

 

 

Iată care sunt cele mai importante aspecte ale programului Start-Up Nation 2018, actualizate conform ultimelor modificări.  

 

 Prezentare Start-Up Nation 2018. Noutățile programului 

VALOAREA ajutorului financiar nerambursabil: maxim 200.000 lei 

→ CUANTUMUL ajutorului financiar nerambursabil: 100% din valoarea cheltuielilor eligibile (inclusiv TVA pentru societățile neplătitoare) 

→ ELIGIBILITATEA BENEFICIARULUI: 

 • Societățile (microîntreprinderi, întreprinderi mici și mijlocii) care sunt înființate de către persoane fizice după data de 30 ianuarie 2017; 
 • Societatea este înființată de către persoane fizice care nu au sau nu au avut calitatea de acționar sau asociat într-o altă întreprindere mică sau mijlocie care desfășoară sau a desfășurat aceeași activitate autorizată pentru care aplică în cadrul programului în anul anterior înscrierii sau în anul înscrierii până la deschiderea sesiunii de înscriere. În sensul programului, activitate autorizată desfășurată înseamnă cod CAEN autorizat. 
 • După aprobarea proiectului, să creeze cel puțin un loc de muncă cu normă întreagă, pe perioadă nedeterminată și să mențină locul de muncă ocupat, în locația de implementare a proiectului cel puțin 2 ani după finalizarea proiectului; 

NOTĂ: În cazul în care în perioada menționată locul/locurile de muncă create în cadrul schemei se vacantează din diverse cauze, sau se suspendă, beneficiarul are un termen de maxim 30 de zile să ocupe locul/locurile de muncă vacante, păstrând numărul și tipul acestora pentru care a primit punctaj în planul de afaceri. La tipul locurilor de muncă se permit modificări în perioada de raportare între șomer, absolvent după anul 2012 sau persoană defavorizată.  

 

→ ACTIVITĂȚI/CHELTUIELI ELIGIBILE  

 • Achiziționarea echipamentelor tehnologice, inclusiv echipamente IT tehnică de calcul tip PC, format din: unitate centrală, server, monitor, imprimantă /copiator/ multifuncțională, inclusiv sisteme portabile, licențe necesare desfășurării activității, sisteme audio-video, cu excepția jocurilor de noroc mecanice, electrice, electronice, meselor de biliard, automatelor muzicale; 

NOTĂ: Prin echipamente tehnologice, conform grilei de punctaj, se înțeleg toate bunurile descrise în grupele 2.1, 2.2. si 2.3.6. din H.G. 2139/2004 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea si duratele normale de funcționare a mijloacelor fixe, sau obiecte de inventar asimilate grupelor menționate. 

NOTĂ: În categoria echipamente sunt incluse echipamentele pentru locurile de joacă și săli de sport, fitness, x-body și de forță, drone. 

!!! Sistemele de minare/stocare pentru criptomonede nu se finanțează. 

 

 • Achiziționarea de spații de lucru, spații de producție și spații pentru prestări servicii și comerț. Valoarea activului achiziționat în cazul programului se va face pe baza unei evaluări a unui expert evaluator ANEVAR cu excepția spațiilor mobile de lucru/ producție/ prestări servicii/ comerț. Activele din cadrul acestei categorii nu trebuie să aibă destinație locativă, la momentul achiziției; 

!!! Nu se finanțează cheltuielile cu amenajarea acestor spații și nici achiziția/amenajarea terenului aferent acestor spatii. 

NOTĂ: În categoria spații sunt incluse corturile pentru organizare evenimente și baloanele presostatice. Pentru aceste cheltuieli nu este necesar raport ANEVAR. 

 

 • Achiziționarea mijloacelor de transport: autoturisme, autobuze, microbuze, biciclete, mopede, motociclete, kart-uri, UTV-uri, ATV-uri, rulote cu sau fără motor, elevatoare, încărcătoare, remorci și semiremorci, platforme, izoterme și frigorifice, doc plutitor, șalupe maritime pentru călători, ambarcațiuni fluviale de agrement, aparate de zbor, autoutilitare și autovehicule cu destinație specială, cu excepția tuturor vehiculelor simbol G, conform Ordinului MLPTL 211/2003 cu modificările și completările ulterioare. 

!!! Nu se finanțează vehiculele de transport rutier de mărfuri în contul terților sau contra cost, solicitate de întreprinderile care efectuează transport rutier de mărfuri. 

– Pentru activitățile de rent a car, școli de șoferi și pilotaj și transporturi cu taxi-uri nu este limitată valoarea maximă și numărul de mijloace de transport achiziționate. 

– Pentru alte activități în afara celor prevăzute anterior, autoturismele sunt eligibile pentru toate activitățile din cadrul programului cu justificarea necesității achiziționării acestora în planul de afaceri, în valoare eligibilă de maxim 36.000 lei și maxim 1 autoturism/beneficiar. 

 • Achiziționarea de mobilier, aparatură birotică și sisteme de protecție a valorilor umane și materiale; 
 • Achiziționarea de echipamente (fără instalații) specifice în scopul obținerii unei economii de energie, precum și sisteme care utilizează surse regenerabile de energie pentru eficientizarea activităților pentru care a solicitat finanțare; 
 • Achiziționarea de echipamente de încălzire sau climatizare (fără instalații) aferente spațiului de desfășurare a activității de comerț, producție sau servicii; 

 

 • Salariile, utilitățile (energie electrică, consum apa, gaze, salubritate, abonament telefon și internet), servicii de contabilitate și cheltuielile aferente chiriilor pentru spații de lucru, spații de producție și spații pentru prestări servicii și comerț. Valoarea acestor cheltuieli (salarii, utilități, servicii de contabilitate și chirii) reprezintă o sumă forfetară de maxim 30% din valoarea cheltuielilor eligibile menționate în planul de afaceri. 

!!! Spațiile pentru care se acorda chirie nu trebuie să aibă destinație locativă. 

 

 • Realizarea unei pagini web pentru prezentarea activității. Cheltuielile aferente promovării activității solicitantului și a produselor sau serviciilor, promovarea online a site-ului și cheltuielile de înregistrare domeniu fără hosting, pentru operatorii economici care nu dețin alt website și care trebuie să fie funcțional la data depunerii cererii de eliberare a ajutorului de minimis și pe toată perioada de monitorizare, sunt decontabile în valoare eligibilă de maxim 8.000 lei; 

!!! Pentru codul CAEN 6201 nu este eligibilă realizarea de pagini web și promovarea online a acesteia. 

 

 • Achiziționarea de active necorporale referitoare la brevete de invenție, francize, etichetare ecologică; 
 • Cursuri de dezvoltare a abilităților antreprenoriale desfășurate în România sau în altă țară membră a Uniunii Europene – pentru asociatul/administratorul societății aplicante, în valoare eligibilă de maxim 3.000 lei; 
 • Taxa pe valoarea adăugată nedeductibilă pentru aplicanții neplătitori de TVA conform Codului Fiscal; 
 • Consultanța pentru întocmirea documentației în vederea obținerii finanțării în cadrul prezentului program și implementarea proiectului, în valoare eligibilă maxim 8.000 lei, fără TVA; 
 • Programe software necesare desfășurării activității pentru care se solicită finanțare inclusiv licențe, în valoare eligibilă de maxim 60.000 lei. Software pentru comerțul on-line este eligibil indiferent de codul CAEN pentru care se solicită finanțare, cu excepția codului CAEN 6201; 

!!! Pentru codul CAEN 6201 nu sunt eligibile programe software necesare desfășurării activității (programe software la comandă) pentru care se solicită finanțare. 

 

 • ACTIVITATE OBLIGATORIE: Cheltuieli pentru achiziționarea a două plăci informative cu privire la programul de finanțare Start-up Nation, ce vor fi afișate la locul de implementare a proiectului. Valoarea maximă permisă pentru această cheltuială este de 500 lei 

 

 

→ PERIOADA DE IMPLEMENTARE: Maxim 12 luni 

 

→ MECANISME DE DECONTARE: 

Plata se face în maxim 2 tranșe pentru toate activitățile certificate, astfel: 

 • avans maxim 30% din valoarea totală a cheltuielilor eligibile aprobate; 
 • cerere plată sau rambursare; 

NOTĂ: Pentru solicitanții care nu optează sau nu obțin avans decontarea se face într-o singură tranșă conform mecanismului decontării prin rambursare pentru care s-a făcut dovada achitării integrale a acestora și / sau conform mecanismului decontării cererilor de plată pentru care s-au prezentat facturile; 

 • Avansul poate fi folosit pentru achiziționarea echipamentelor sau ca sumă forfetară (suma forfetară = suma maximă de 30% aferentă cheltuielilor cu salariile, utilitățile (energie electrică, consum apa, gaze, salubritate, abonament telefon și internet), servicii de contabilitate și cheltuielilor aferente chiriilor pentru spații de lucru, spații de producție și spații pentru prestări servicii și comerț). 

 

OBSERVAȚII: 

 • Nu se acordă ajutor financiar pentru activele achiziționate în sistem de leasing, second-hand și cele care au constituit obiectul unei subvenționări/finanțări nerambursabile din alte surse; 
 • Beneficiarii sunt obligați să asigure în favoarea Agențiilor pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii, Atragere de Investiții și Promovare a Exportului activele corporale achiziționate prin program împotriva tuturor riscurilor, pe o perioadă de 4 ani (anul de implementare + 3 ani de monitorizare) și să cesioneze toate drepturile pe care le vor dobândi în temeiul asigurării către AIMMAIPE. Această asigurare poate fi făcută și anual cu clauză de prelungire, cu obligativitatea trimiterii către AIMMAIPE, anual, a unei copii după aceasta la momentul reînnoirii. În situația unui credit punte, asigurarea activelor corporale poate fi cesionată, cu acordul AIMMAIPE, în favoarea instituției partenere până la rambursarea acestuia; 
 • Beneficiarii nu pot schimba, la achiziționare, activele pentru care au primit acordul de principiu; 
 • beneficiarii au voie să schimbe la decont numele mărcii, producătorului pentru echipament/utilaje, în cazul în care au trecut în aplicație nume de mărci, producători, cu păstrarea denumirii și a operațiilor pe care le va efectua echipamentul/utilajul inițial; 
 • beneficiarii au voie să schimbe la decont caracteristicile echipamentelor/utilajelor cu caracteristici mai performante, dar cu păstrarea denumirii și a operațiilor pe care le efectua echipamentul inițial; 
 • Beneficiarul poate schimba locația implementării proiectului până la depunerea decontului aferent primei tranșe/unicei tranșe, cu notificarea prealabilă a AIMMAIPE cu condiția ca schimbarea să fie în locații similare celei pentru care a obținut punctaj.
 • Cheltuielile efectuate, inclusiv dosarul achiziției și/sau facturile emise înaintea intrării în vigoare a acordului de finanțare, nu sunt eligibile, cu excepția celor aferente serviciilor de consultanță angrenate în vederea întocmirii documentației pentru obținerea finanțării în cadrul Programului Start-up Nation;  

 

 

 

Sfaturi și recomandări pentru un proiect de succes prin Start-Up Nation direct de la specialiști   

În luna noiembrie 2018 continuăm campania dedicată Start-Up Nation 2018. Vom organiza gratuit încă 4 seminarii regionale în următoarele orașe din țară:  

» Oradea – 6 noiembrie 2018  

» Bistrița – 8 noiembrie 2018  

» Pitești – 13 noiembrie 2018  

» Bacău – 15 noiembrie 2018  

Dacă ești interesat de deschiderea unei afaceri în industria prelucrării lemnului și mobilei cu finanțare prin Start-Up Nation și nu ai apucat să participi la seminarul pe care l-am organizat la București, te invităm să participi la cel care este mai aproape de tine sau de județul tău. Rezervă-ți un loc la seminar aici.