Îmbunătățește performanțele echipei tale de vânzări cu ajutorul standardului ISO 9001: 2015

Cu siguranță echipa ta de vânzări a pierdut cel puțin un client în ultimul an, nu?
Atunci când echipa de vânzări face o greșeală – care poate fi foarte costisitoare – ai o metodă prescrisă pentru a o remedia și pentru a te convinge că nu se va repeta? Ai luat în considerare stabilirea unui proces de planificare a îmbunătățirii activității echipei și a procesului de vânzări? Ai stabilit un proces coerent de analiză efectivă a rezultatelor procesului de vânzări? Dacă vei răspunde cu sinceritate la aceste întrebări, vei înțelege că, întotdeauna, există loc pentru îmbunătățire.
Despre ISO 9001: 2015 am tot scris. Pe scurt, sistemul se reduce la: spune ceea ce faci, fă ceea ce spui și dovedește că ceea ce faci, faci bine. Dar standardul este totodată și un instrument de creștere a afacerii. Implementarea unui sistem de management al calității așa cum este ISO 9001: 2015 te poate ajuta să îmbunătățești performanța organizației, să reduci costurile pe lanțul de aprovizionare, să menții clienții existenți dar și să atragi noi clienți.
Cum poți crește performanțele echipei de vânzări cu ISO 9001:2015? SR EN ISO 9001: 2015 te ajută să:  
Standardizezi procesele de lucru 
Ceea ce, ulterior, poate oferi posibilitatea de a evalua mai eficient modul în care departamentul de vânzări își desfășoară activitatea și oferă totodată direcția pentru îmbunătățirea acesteia. Abordarea pe procese contribuie la îmbunătățire și, implicit, la eliminarea pierderilor. Mai mult, aceasta îți permite să aplici metodologii comune la nivelul echipei de vânzări, ceea ce conduce, negreșit, la obținerea unor rezultate uniforme.  
Utilizezi feedback-ul de la clienți pentru a îmbunătăți sistemul 
SR EN ISO 9001: 2015 te ajută să construiești o relație strânsă cu clienții. Solicitarea constantă a feedback-ului clienților poate să fie foarte utilă, evident dacă acesta este utilizat, în primul rând, pentru îmbunătățirea activităților, contribuind astfel la creșterea gradului de satisfacție a clientului. În al doilea rând, cererea feedback-ului de la client poate contribui la crearea unei obișnuințe privind comunicarea constantă cu clienții și dezvoltarea unor relații mai strânse cu aceștia. 
Elaborezi clar procedurile de aplicare a acțiunilor corective 
Pierderea unui contract, o expediere incorectă urmată de un client nemulțumit. Îți par cunoscute astfel de situații? Sigur te-ai confruntat cu acestea până acum. În cazul în care apare o greșeală în activitatea departamentului de vânzări, standardul SR EN ISO 9001: 2015 te ajută să asiguri existența unor procese corecte pentru a investiga cauzele de bază ale respectivei probleme, pentru a le elimina și pentru a te asigura că nu există posibilitatea ca aceasta să reapară. Existența unor acțiuni corective eficiente poate fi esențială pentru performanța compartimentului de vânzări, dar și pentru întreaga afacere. 
Dezvolți procese de măsurare și analiză 
Măsurarea și analiza datelor reprezintă un element-cheie al standardului SR EN ISO 9001: 2015, și, implicit și al procesului de vânzare. Utilizarea indicatorilor cheie de performanță stabiliți de părțile interesate la care se adaugă și contribuția managementului de vârf, permite o evaluare corectă a performanței echipei de vânzări, evaluare care să ofere o bază solidă, de încredere pentru inițiativele de îmbunătățire. 
Gestionezi riscurile mai eficient 
Introdus ca element de schimbare în modul de abordare a sistemelor de management al calității, managementul riscului reprezintă, astăzi, o cerință esențială a standardului SR EN ISO 9001: 2015. Un proces eficient de gestionare a riscurilor oferă o bază excelentă pentru echipa de vânzări în procesul decizional, astfel încât deciziile să fie stabilite în funcție de riscurile care afectează piața în acel moment. 
Încurajezi o cultură a îmbunătățirii continue 
Nimic nu încurajează succesul, mai mult decât o poate face succesul în sine, mai ales într-un mediu al vânzărilor. Îmbunătățirea continuă are la bază întregul standard SR EN ISO 9001: 2015, iar dacă se împărtășesc noi tehnici de vânzare ca parte a unei inițiative de management al cunoștințelor, dezvoltând relația cu clienții, îmbunătățind procesele existente sau dezvoltând altele noi, implicit îmbunătățirea continuă a sistemului, poate îmbunătăți și performanța în vânzări. 
Califici organizația pentru licitații 
Certificarea SR EN ISO 9001: 2015 aduce avantajul suplimentar de a permite organizației să intre pe piețe noi, dar și oportunități de participare la licitații, la care, fără o astfel de certificare, nu s-ar putea califica. Toate acestea reprezintă noi oportunități pentru echipa de vânzări. 
Bineînțeles, cu cât privim mai în amănunt, beneficiile SR EN ISO 9001: 2015 pot fi, atât directe, cât și indirecte. De exemplu, crearea sentimentului unui scop comun, o concentrare echilibrată asupra obiectivelor de vânzare, te ajută să motivezi echipa pentru obținerea unui nivel ridicat de performanță. În plus, credibilitatea pe care certificarea o oferă organizației aduce de cele mai multe ori echipei de vânzări un instrument de marketing puternic, cu care poate pătrunde mai ușor pe anumite piețe, devansându-i pe competitori.  
 
Surse bibliografice: https://advisera.com/9001academy/blog/2017/02/21/how-can-iso-90012015-help-boost-your-sales-activities 

 


 Un_prieten_de_calitate_Felder_Gruppe

Acest articol este scris de Ec. Dr. Ing. Nițu Liliana, Președintele Asociației Române pentru Calitate – ARC, Reprezentant Național al României în EOQ, în cadrul Parteneriatului pentru Calitate.